Tjänster

Installation i bostäder

Industriautomation

Hemautomation

Solceller – Läs mer här

Elbilsladdning

Nätverksinstallationer, fiber, bredband & telefonväxlar

Säkerhet, inbrottslarm, brandlarm & passage

Högspänning

Elbesiktningar / EIO Eltest – www.eio-eltest.se
Hur säker är din elanläggning? Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Vi utför en eltest enligt branschorganisationen EIO:s besiktningsprotokoll.
Protokollet och en skylt på elcentralen blir ett kvalitetsbevis, inte minst viktigt vid en försäljning.
Skall Ni köpa hus eller lägenhet? Begär en professionell eltest.

Vi har till försäljning samtliga produkter som förekommer i installationsbranschen.