Ökat skydd för personuppgifter.

Fr o m den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddslag, GDPR, att gälla inom EU. Den nya lagen reglerar hur företag och organisationer får hantera och behandla dina personuppgifter.

Lennart Petterssons Elektriska i Falköping AB behandlar och sparar endast de personuppgifter om dig som behövs för att kunna fullfölja våra åtaganden. Vi kan behöva t ex personnummer och fastighetsbeteckning för att administrera ROT-avdrag. Vi kan behöva ett telefonnummer eller e-post adress för att kunna nå dig. Vi har som ambition att inte spara något i onödan. Du har som kund alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig.  Du har även rätt att begära radering eller rättning av dina uppgifter. Har du som kund några frågor om hur vi hanterar dina uppgifter är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0515-194 21 eller skicka e-post till info@petterssonsel.com