Renovering av Sankt Olofs kyrka

Vi fick förtroendet av Falköpings pastorat att genomföra renovering av Sankt Olofs kyrka i Falköping. Det är den första stora renoveringen av kyrkan sedan 1959. Nu har bänkarna som monterades in i början av 1900-talet tagits bort för att få en öppnare och mer anpassningsbar yta i kyrksalen.

Vårat uppdrag bestod av ny belysning och el, datanätverk, automatisering av fastighetsstyrning mm.

Bl.a. har hällarna i mittgången sänkts ner och täckts över med glas. Dessa har sedan fått LED-belysning.

Fönstren har även fått LED-lister i RGBW utförande monterat för att kvällstid kunna färgsättas.

Kyrksal och kor har fått spotskenor med DALI-styrda LED armaturer för att få anpassningsbara ljusscenarion. Övriga ljuskällor i kyrkan har bytts ut med LED.

All styrning i kyrkan är utbytt till KNX.